ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ในแม่พิมพ์พลาสติก1ชุด ไม่ว่าจะเป็น แม่พิมพ์ใดๆก็ตาม การมองแต่เพียงภายนอกจะไม่สามารถทราบได้ว่า ในเหล็กก้อนนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้าง  ถึงแม้ว่าแต่ละชิ้นส่วนจะถูกผลิตขึ้นมาด้วยความพิถีพิถัน การจะตัดเฉือนโลหะเพื่อให้ได้ขนาดที่ถูกต้องแม่นยำนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งเครื่องจักรที่ใช้ผลิตต้องมีความเที่ยงตรงสูง ผู้ปฎิบัติงานก็ต้องมีทักษะและความเข้าใจในโครงสร้างของแม่พิมพ์มาก

ในการออกแบบแม่พิมพ์ หลากหลายปัจจัยล้วนส่งผลต่อการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุน จุด องศา ที่มีความซับซ้อน ทั้งนั้นยังต้องออกแบบแม่พิมพ์ให้ใช้งานได้ง่าย และมีอัตราการผลิต ที่สมเหตุสมผล ทั้งยังต้องคำนึกถึงปัญหาที่อาจเกิดได้ เพื่อทำการวางแผน ออกแบบ ป้องกัน ปัญหาเหล่านั้น ก่อนที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สวยงาม และคุ่มค่าต่อการลงทุนจากภาพด้านบน เป็นภาพหน้าตัดของแม่พิมพ์พลาสติก ซึ่งในแม่พิมพ์พลาสติกที่ใช้กันส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบดังนี้

1. Fix Clamping Plate หรือ Fix Side Plate 

เป็นแผ่นที่อยู่ด้านบนสุดของแม่พิมพ์พลาสติก โดยทั่วไปแล้วจะทำหน้าที่เป็นจุดยึดแม่พิมพ์ฝั่งด้าน cavity เข้ากับเครื่องฉีดพลาสติก โดยที่แผ่นนี้จะเป็นเหมือนประตูรับพลาสติกหลอมเหลวจากเครื่องฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์

2.Runner Stripper Plate

เป็นแผ่นที่ใช้ในการวางท่อทางวิ่งของน้ำพลาสติกจากหัวฉีดสู่ทางวิ่ง (runner) หากไม่มีแผ่นนี้ จะไม่สามารถดึงพลาสติกที่แข็งตัวแล้วออกจากหัวฉีดได้ นอกจากนี้ยังเป็นชิ้นส่วนสำหรับติดตั้งชุดดึงทางเข้าพลาสติกอีกด้วย

3.Fix Cavity Plate

แผ่นนี้จะเป็นที่อยู่ของแผ่นรูปแบบชิ้นงานส่วนหนึ่งหรือด้านหนึ่ง และเป็นที่ติดตั้งระบบ runner ของน้ำพลาสติก เมื่อรอบการฉีดพลาสติกครบ แผ่นนี้จะเป็นเปิดเพื่อปลดให้ท่อทางวิ่งของน้ำพลาสติกที่แข็งตัวออกมาได้

4.Moving Core Plate

แผ่นนี้จะเป็นที่อยู่ของแผ่นรูปแบบชิ้นงานอีกส่วนหนึ่งหรือด้านหนึ่ง และเป็นที่ติดตั้งระบบหล่อเย็นของแม่พิมพ์ เพื่อลดอุณหภูมิของพลาสติกเหลวที่ถูกฉีดมาจากเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อให้คงรูปไปสู่ของแข็ง พวกระบบการหล่อเย็นจะต้องถูกออกแบบไว้รองรับกับชิ้นงาน เพื่อให้ชิ้นงานสามารถเย็นตัวลงได้อย่างสมเหตุสมผล และให้ได้ชิ้นงานที่มีขนาด ค่าหดตัว และรูปทรง ตามแบบที่ออกแบบไว้ 

5.Support Plate

จะใช้มากกับแม่พิมพ์พลาสติกทีมีขนาดใหญ่ เพื่อรองรับน้ำหนักของแม่พิมพ์ และยังสามารถช่วยลดอัตราการคดงอของแม่พิมพ์จากการใช้งานได้อีกด้วย

6.Spacer Block

แผ่นรอง Moving Plate และ Support Plate เป็นที่อยู่ของห้องที่ใช้ฝังเข็มกระทุ้งปลดชิ้นงาน ความสูงของแผ่นรองนี้จะขึ้นอยู่กับระยะในการปลดชิ้นงานพลาสติก

7.Ejector Retainer Plate

แผ่นนี้จะเป็นที่อยู่ของเข็มกระทุ้งปลดชิ้นงาน และจะมีตัวไกด์ของชิ้นงาน

8.Ejector Plate

เป็นที่อยู่ของเข็มกระทุ้งปลดชิ้นงาน ยึดติดกับแผ่น ejector retainer plate และเป็นชิ้นส่วนที่รับแรงกระทุ้งจากตัวกระทุ้งที่จะดันออกมาระหว่างการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก

9.Movable Clamping Plate

เป็นแผ่นประกบแม่พิมพ์ด้านล่างสุดและเป็นจุดที่ใช้ยึดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องฉีดพลาสติกอีกด้านหนึ่ง ผู้ออกแบบจะต้องออกแบบให้มีความแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งาน และต้องคำนึงถึงเรื่องการฉีดด้วย ผู้ออกแบบควรออกแบบขนาดให้เหมาะสม เพื่อที่ผู้ปฎิบัติงานจะได้สามารถติดตั้งอุปกรณ์สำหรับจับยึดแม่พิมพ์ได้โดยสะดวก และรวดเร็ว เพื่อให้ได้งานในเวลาอันรวดเร็ว

ข้างต้นนี้ คือ ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับ แม่พิมพ์ ซึ่งหากท่านมีปัญหาหรือคำถาม อันใดเกี่ยวกับ แม่พิมพ์ หรือ หากว่าท่านมีไอเดียในการขึ้นงาน หรือ ปรับปรุงชิ้นงานของท่าน ทางบริษัท จาเจ๋ มีความยินดีที่จะร่วมพัฒนาชิ้นงาน เพื่อให้ใด้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ในการชิ้นงานของท่าน โดยท่านสามารถติดต่อ บริษัท ได้ที่อีเมลล์ jajemold@gmail.com

โพสต์เมื่อ :
2562-02-15 15:03:41
 6834
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์