การประยุกต์ใช้ 3D Printing

การประยุกต์ใช้ 3D Printing

อุตสาหกรรมการแพทย์นั้นถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อการนำเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติไปใช้ เพราะสามารถที่จะพิมพ์อวัยวะทดแทนให้กับร่างกายมนุษย์ หรือจะเป็นการพิมพ์จำพวกข้อต่อหรือข้อเข่าเทียม เพื่อนำไปใช้ในร่างกาย ซึ่งในปัจจุบันนั้น เครื่องพิมพ์เริ่มที่จะสามารถพิมพ์อวัยวะทดแทนเช่นเส้นเลือดใหญ่ เป็นต้น นอกจากอุตสาหกรรมการแพทย์แล้ว อุตสาหกรรมอื่นเช่น การผลิตเครื่องประดับ, การออกแบบ, ก่อสร้างและการตกแต่งภายใน รวมไปถึง อุตสาหกรรมยานยนต์ ก็ได้รับผลประโยชน์จากเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติอีกด้วย

แม้กระทั่งการสร้าง "เนื้อเยื่อสังเคราะห์" โดยใช้ระบบพิมพ์แบบสามมิติ นักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดได้ทดลองสร้างเนื้อเยื่อสังเคราะห์ ซึ่งประกอบขึ้นด้วยสารเคมีชีวภาพที่พิมพ์ออกมาเป็นทรงกลมเล็ก ๆ ขนาด 500 ไมครอน เชื่อมต่อกันจนมีรูปร่างแบนคล้ายเนื้อเยื่อที่เพาะในจานอาหารสังเคราะห์ โดยภายในมีหยดทรงกลมกลุ่มหนึ่งทีทำหน้าที่เป็นระบบจำลองเส้นประสาทเทียม จากนั้นจึงกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าแทนกระแสประสาท และพบว่าเนื้อเยื่อสังเคราะห์นี้สามารถเคลื่อนไหวตอบแรงกระตุ้นได้

ระบบอากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aerial Vehicles : UAVs) เป็นอากาศยานขนาดเล็กบังคับด้วยวิทยุ ที่ติดตั้งระบบควบคุมการบินแบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมถึงมีโปรแกรมควบคุมภาคพื้นที่สามารถโปรแกรมเส้นทางการบินและบันทึกลงในหน่วยความจำของระบบควบคุมการบินอัตโนมัติเพื่อให้อากาศยานบินไปตามเส้นทางการบินที่กำหนดได้เอง ซึ่งในปัจจุบันการนำอากาศยานไร้นักบินไม่เพียงแต่นำมาใช้ในภารกิจทางการทหาร แต่ยังมีแนวโน้มในการนำมาใช้งานภาคพลเรือนมากยิ่งขึ้น เช่น การสำรวจพื้นที่น้ำท่วมในปี 2554 หรือการถ่ายภาพมุมสูงของสำนักข่าวต่าง ๆ การนำอากาศยานไร้นักบินไปใช้สำรวจพื้นที่เพาะปลูก เพื่อตรวจดูความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ที่เพาะปลูกเป็นต้น


โครงการวิจัยนี้ได้จัดหาโครงสร้างของเฮลิคอปเตอร์มาทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ และเมื่อนำไปทดสอบพบว่าอุณหภูมิของกระบอกสูบทั้งสองข้างของเครื่องยนต์มีความร้อนไม่เท่ากัน เนื่องมาจากพัดลมระบายความร้อนที่ติดตั้งอยู่ด้านบนนั้นมีความสามารถในการระบายความร้อนไม่มีประสิทธิภาพ จึงได้ทำการออกแบบรูปทรงของพัดลมระบายความร้อนใหม่ให้มีความเหมาะสม ซึ่งในกระบวนการออกแบบพัดลมระบายความร้อนนี้ได้ใช้เครื่อง 3D Printer มาช่วยในกระบวนการออกแบบ ทำให้สามารถสร้างพัดลมระบายความร้อนที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์ไร้นักบินในโครงการวิจัยนี้ได้ ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการรักษาอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ยาวนานขึ้นอีกด้วย

เราสามารถนำมาประยุกใช้ในวิชาเศรษฐศาสตร์ที่จะช่วยในเรื่องของการพยากรณ์เศรษฐกิจโดยการสร้างแบบจำลองในการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอนาคตว่าควรมีทิศทางไปทางไหนได้บ้าง เช่นอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ที่ต้องการทราบว่าในอนาคตต้องการใช้ทรัพยากรอะไรในการผลิตบ้างเราก็สามารถใช้เครื่อง 3D ปริ้นเตอร์ ในการสร้างแบบจำลองของการพยากรณ์ได้

ข้างต้นนี้ ก็เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การทำ 3D printing หรือ Rapid Prototype ที่อาจนำมาประยุกต์ใช้ในสายงานต่าง ๆของท่าน หากท่านมีไอเดียในการขึ้นงาน หรือ ปรับปรุงชิ้นงานของท่าน ทางบริษัท จาเจ๋ มีความยินดีที่จะร่วมพัฒนาชิ้นงาน เพื่อให้ใด้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ในการชิ้นงานของท่าน โดยท่านสามารถติดต่อ บริษัท ได้ที่อีเมลล์ jajemold@gmail.com

 

โพสต์เมื่อ :
2562-05-03 11:04:03
 1299
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์