ความหมายของ 3D Printing

ความหมายของ 3D Printing

ถ้าจะพูดถึงที่มาที่ไปของเทคโนโลยี Rapid Prototyping คงต้องพูดถึง “Charles W. Hull” บุคคลผู้ที่เป็นคนคิดค้นไฟล์นามสกุลที่ชื่อว่า “. STL” (Stereo Lithography หรือ standard tessellation language) ซึ่งเป็นนามสกุลที่ใช้กันแผ่หลายในเทคโนโลยี CAM (Computer-Aided-Manufacturing) และเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเทคโนโลยีการทำชิ้นงานต้นแบบที่เรียกว่า SLA หรือ “Stereo Lithography Apparatus” เมื่อปี ค.ศ 1983 ที่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีของ 3D Printer ในปัจจุบันและยังเป็นเทคโนโลยีแรกที่มีการพัฒนาเครื่อง 3D Printer อีกด้วย

Charles W. Hull ได้ก่อตั้งบริษัทนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อพัฒนาและจำหน่ายเครื่อง Rapid Prototype ขึ้นเมื่อ ค.ศ 1986 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สามปีหลังจากเทคโนโลยี SLA ถูกพัฒนาจะสามารถที่จะใช้งานได้ในระดับภาคอุตสาหกรรม ด้วยโมเดลแรกที่ชื่อว่า SAL-250 และถูกวางจำหน่ายในปี ค.ศ 1988 นับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการจำหน่ายเครื่อง Rapid Prototype สู่ภาคอุตสาหกรรม   

ในช่วงปี 1990-2000 โลกของ 3D Printer ก็ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วด้วยการที่มีผู้เข้ามา พัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบและกระบวนการที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่น เทคโนโลยี LOM (Laminated Object Manufacturing), SLS (Selective Laser Sintering) ซึ่งแต่ล่ะเทคโนโลยีก็ต่าง ก็มุ่งเน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันออกไป ที่จะเห็นการมุ่งเน้นเรื่องของการใช้งานจำเพราะด้านจริง ๆ ก็คงจะเป็นเทคโนโลยีอย่าง “Powder Printing” ของข่าย Z-Corporation ที่สามารถพัฒนาชิ้นงานที่ปริ้นออกมาให้มีสีสันที่หลากหลายแบบ Multicolor ได้เป็นเจ้าแรกจึง เป็นเจ้าตลาดด้านงานสถาปัตยกรรมและงานผังเมือง

ส่วนอีกเทคโนโลยีคือ Poly Jet จากทางฝั่งประเทศอิสราเอล ที่เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการทำชิ้นงานต้นแบบอย่างต่อเนื่อง หรือ “Product Developing” อยู่ตลอดเวลาจำพวก เช่น Consumer Product, Automotive และ Packaging ด้วยจุดเด่นที่วัสดุสามารถทำออกมาได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น วัสดุใส, ยาง และ เรซิ่น เป็นต้น

ข้างต้นนี้ ก็เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การทำ 3d printing หรือ rapid prototype หากท่านมีไอเดียในการขึ้นงาน หรือ ปรับปรุงชิ้นงานของท่าน ทางบริษัท จาเจ๋ มีความยินดีที่จะร่วมพัฒนาชิ้นงาน เพื่อให้ใด้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ในการชิ้นงานของท่าน โดยท่านสามารถติดต่อ บริษัท ได้ที่อีเมลล์ jajemold@gmail.com

 

โพสต์เมื่อ :
2562-05-03 11:08:03
 293
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์