พื้นฐานของเครื่องฉีดพลาสติก

พื้นฐานของเครื่องฉีดพลาสติก

ตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว การเรียกขนาดของเครื่องฉีดพลาสติกนั้น สามารถเรียกได้อยู่ 2แบบ คือเรียกตามขนาดของแรงปิดแม่พิมพ์สูงสุด (Max Clamping Force) เป็น ตัน (tons) หรือ กิโลนิวตัน (kN) และเรียกตามน้ำหนักของพลาสติกที่สามารถฉีดได้สูงสุดเป็น กรัมหรือออนซ์ โดยใช้พลาสติก PS เป็นเกณฑ์

ขนาดความโตของสกรูฉีดเป็นอีกปัจจัย ที่ส่งผลกระทบ ต่อการเลือกเครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งเครื่องฉีดแต่ละเครื่องโดยทั่วไปจะมีสกรูให้เลือกอยู่ 3 ขนาดด้วยกัน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ใช้งานควรเลือกขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน เครื่องฉีดที่มีขนาดแรงปิดแม่พิมพ์เท่ากันแต่ยี่ห้อต่างกันอาจจะมีขนาดของสกรูต่างกันได้ สกรูขนาดเล็กจะได้ปริมาณพลาสติกเหลวในกระบอกฉีดน้อยที่สุด แต่ได้ความดันในการฉีดที่หัวฉีดมากสุด

สกรูที่ติดมากับตัวเครื่องฉีดส่วนใหญ่จะเป็นสกรูขนาดกลาง ดังนั้นโรงงานฉีดพลาสติก ที่ทำการเลือกขนาดของสกรูฉีดจะต้องดูความต้องการของโรงงานตนเองว่าต้องการฉีดชิ้นงานพลาสติกลักษณะใด เช่นถ้าต้องการฉีดชิ้นงานที่ความหนาแน่นมาก ๆ ขนาดมีความเที่ยงตรงสูง และมีน้ำหนักไม่มาก โรงงานพลาสติกควรเลือกสกรูขนาดเล็ก

แต่ถ้าต้องการฉีดชิ้นงานที่มีน้ำหนักมาก ๆ มีความหนาแน่นน้อย ๆ ไม่ต้องการความเที่ยงตรงของขนาด โรงงานพลาสติกก็ควรเลือกใช้สกรูขนาดใหญ่

แต่ถ้าต้องการฉีดชิ้นงานที่มีน้ำหนักมาก ๆ  มีความหนาแน่นสูง มีความเที่ยงตรงของขนาดสูงๆก็ควรเลือกใช้สกรูขนาดเล็กแต่เป็นเครื่องฉีดพลาสติกที่มีขนาดแรงปิดแม่พิมพ์สูงขึ้น  เพื่อความเหมาะสม

หากท่านมีความประสงค์ หรือ มีความต้องการ ที่จะผลิตแม่พิมพ์ และ ฉีดชิ้นงานพลาสติก ท่านสามารถติดต่อมาทาง บริษัท จาเจ๋ โมลด์เบส (ซี.เอ็น.ซี) จำกัด ทางบริษัท มีความยินดี ที่จะร่วมพัฒนาสินค้า คู่ไปกับท่าน โดยท่านสามารถติดต่อบริษัท ได้ที่ อีเมลล์ jajemold@gmail.com

โพสต์เมื่อ :
2563-01-15 16:06:41
 1006
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์