รายการบทความที่ค้นหา

รายการบทความที่ค้นหา

42 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2563-01-15 16:11:18
the injection capability, clamping force, tie bar, and the open-close area would be the main factors that need to be aware when choosing the proper injection machine for the job. In order to get the suitable machine, the sequence of choosing should start with the injection capability, then to the clamping force. If there is problem, the increase of the sizing would be required.
2301 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2563-01-15 16:09:58
In general, plastic injection machine would be classified based on the max clamping force as tonnage (tons) or kilonewton (kN) and the highest capacity of plastic resin injected based on polystyrene material as gram or ounce unit. The factor above would need to be align with the mold size in order to be able to operation.
1930 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2563-01-15 16:08:48
การเลือกขนาดของเครื่องฉีดพลาสติกให้เหมาะสมกับการทำงานและลักษณะของชิ้นงานพลาสติกที่ต้องการฉีดนั้น มีข้อแนะนำถึงวิธีและขั้นตอนในการพิจารณาดังนี้
4151 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2563-01-15 16:06:41
ตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว การเรียกขนาดของเครื่องฉีดพลาสติกนั้น สามารถเรียกได้อยู่ 2แบบ คือเรียกตามขนาดของแรงปิดแม่พิมพ์สูงสุด (Max Clamping Force) เป็น ตัน (tons) หรือ กิโลนิวตัน (kN) และเรียกตามน้ำหนักของพลาสติกที่สามารถฉีดได้สูงสุดเป็น กรัมหรือออนซ์ โดยใช้พลาสติก PS เป็นเกณฑ์
1050 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2562-11-11 15:34:08
Due to the blooming of machining center, it may increase the chance that everyone could produce the mold. However, there are still complexity throughout the process of making the mold including mold design, CAD drawing, material selection, mold forming method, and also manual process that required professional skills.
890 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2562-11-11 15:33:15
แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่แพร่หลายมากขึ้นทำให้ดูเหมือนว่า ไม่ว่าใครก็สามารถผลิตแม่พิมพ์โลหะได้หากมีอุปกรณ์ที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การผลิตแม่พิมพ์โลหะยังถือเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะสูง
956 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์