รายการบทความที่ค้นหา

รายการบทความที่ค้นหา

42 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2562-11-11 15:32:20
Either metal mold or plastic mold would have the same main materials which is steel. The materials would have the composition of carbon and chromium.
369 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2562-11-11 15:31:28
วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติกจะประกอบด้วยเหล็กกล้าที่ใช้ทำเครื่องมือ รวมไปถึงคาร์บอนและโครเมียม เหล็กกล้าที่ใช้ทำแม่พิมพ์ เหล็กกล้าความเร็วสูง และคาร์ไบด์ซีเมนต์ ในปัจจุบันก็ยังได้นำเซรามิกมาใช้เป็นวัสดุสร้างแม่พิมพ์อีกด้วย
371 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2562-10-25 17:14:09
Mold, either plastic injection mold or metal stamping, is one of the main tools in order to mass production any products. Plastic injection mold is used by injection resin liquid into the space between core and cavity plate while stamping mold is used by putting pressure onto materials to form the metal as desired. Currently, the accuracy of the mold producing is up to micron units.
437 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2562-10-25 17:07:38
ในปัจจุบัน แม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมพ์โลหะ เป็น เครื่องมือสำคัญสำหรับการผลิตเป็นจำนวนมาก แม่พิมพ์ทั้งสองชนิดคือส่วนประกอบสำคัญในการผลิต ตัวอย่างเช่น แม่พิมพ์พลาสติกจะใช้สำหรับการฉีดขึ้นรูปเรซิน เช่นเดียวกับการหล่อแบบ ส่วนแม่พิมพ์โลหะจะใช้ในการปั๊มขึ้นรูป ด้วยเทคนิคในปัจจุบัน แม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมพ์โลหะสามารถสร้างด้วยความแม่นยำได้ถึงระดับไมครอนแล้ว แม่พิมพ์เหล่านี้จึงเป็นส่วนช่วยให้ชิ้นงานที่ผลิตออกมาในจำนวนมากมีรูปร่างและคุณภาพที่เท่าเทียมกันได้
554 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2562-10-25 10:51:52
In order to create a production mold for any products, the producer or designer need to find the materials that exist in the market. There are various types of materials including metal and non-metal group such as carbon steel, alloy steel, stainless steel, or aluminum alloy.
702 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2562-10-25 10:47:32
แม่พิมพ์พลาสติก ในท้องตลาดมีวัสดุหลากหลายให้นักออกแบบสามารถเลือกใช้เพื่อจัดสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมา ทั้งที่เป็นเหล็ก และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก  เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสมเหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ และ อลูมิเนียมมอัลลอย การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับการสร้างแม่พิมพ์ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คุณภาพของวัสดุที่นำมาใช้เป็นสิ่งสำคัญ ต่ออายุการใช้งานของแม่พิมพ์
5037 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์